Liên hệ

Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi !


mã bảo mật

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG CHIÊM

Đia chỉ: 67 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Hưng Yên
Xưởng sản xuất: Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0961.280.368/0918.520.399
Email: dongchiemjsc@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/67+Nguy%E1%BB%85n+B%E1%BB%89nh+Khi%C3%AAm,+P.+Hi%E1%BB%81n+Nam,+H%C6%B0ng+Y%C3%AAn/data=!4m2!3m1!1s0x3135c6d5958f41cd:0x7310dccdd7075ec5?ved=2ahUKEwiRzfr7sLXeAhWbfd4KHbPzCUYQ8gEwAHoECAYQAQ

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI